KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

AKB-Konsult AB är ett Besiktnings och Kontrollansvarig företag på olika nivåer. Vi tillhandahåller teknisk rådgivning och expertstöd inom Besiktning och Kontrollansvar. Vår marknad finns inom bygg och anläggning, fastighet, industri och rivning.

Vår ställning på marknaden och höga kvalitet på de tjänster vi levererar är en trygghet för kunden, vi kvalitetssäkrar alla dokument som skickas ut som besiktningsutlåtande t.ex.
Genom ett arbetssätt grundat på djupt engagemang. Erfarenhetsåterföring och vidareutbildning strävar vi efter nöjda och återkommande kunder.
Kontinuerlig utveckling av metoder, verktyg och tjänster är en garanti för ständiga förbättringar och kvalitetssäkring.
Vi arbetar systematiskt med att uppfylla lagar samt krav från kunder, medarbetare och samhälle i övrigt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därmed minskar vår miljöpåverkan såväl i projekt som för kontorsdrift och resor.

Anders Lundqvist
VD
AKB-Konsult AB


ISO 9001
ISO 14001