Om Oss

Kontrollansvarig och Besiktning

Om Oss

AKB som företag utför tjänster som kontrollansvar enl PBL nivå K.
Vi utför tjänster som olika typer av besiktningar som tex

Entreprenadbesiktningar, Förbesiktningar, Fortlöpandebesiktningar, Statusbesiktningar,
Garantibesiktningar, Överbesiktningar.

Vi kommer under 2019 att starta upp med Projektledning och Bygglednings uppdrag, jobbar även med viss rådgivning.

Vi utför även Byggkontroller under byggtid som är mer och mer populärt idag, där vi t.ex kontrollerar
armering och stål, betong, tätningar vi samarbetar med olika sakkunniga i landet på olika områden.

Vi håller på med digitalisering och vi jobbar med olika Appar som skall göra att vi levererar snabbt och
så exakt som möjligt inom besiktning och kontrollansvar men även inom byggledning och projektledning
och vi har ett mål att leverera olika dokument inom 48 timmar. Vi jobbar med att öka kvalitén i byggandet.

Vi är bara en person ute på arbetsplatserna och en person på kontoret och vi kommer att utöka lite
undan för undan med nyanställningar.
Vi har lång erfarenhet och har varit i branschen sedan 1984, och har varit med i produktionen och
projektledare, alltså från ax till limpa. Vi jobbar med olika typer av projekt stora som små.